Green Belt Test

Orange Belt Testing for Green Belt (6 – 4 kyu)

If you are in the 8th or 7th Kyu, this is your test.

 

Kihon – Basics

Stance Tsuki   Stance Tsuki
Sanchin Dachi Jodan Tsuki   Shiko Dachi Shomen Ura Uchi
  Chudan Tsuki     Yoko Ura Uchi
  Gedan Tsuki     Ushiro Ura Uchi
  Nihon Tsuki     Tate Kan
  Sanbon Tsuki     Shuto Uchi
     

 

 

Urashuto Uchi
Stance Uke   Stance Keri
Sanchin Dachi Age Uke   Sanchin Dachi Mae Geri
  Chudan Uke     Kin Geri
  Gedan Uke      
  Mawashi Uke      

 

Ido – Movement

Stance Technique
Sanchin Dachi Chudan Tsuki
Sanchin Dachi Chudan Uke, Jodan Tsuki
Sanchin Dachi Mae Geri
   
Zenkutsu Dachi Chudan Tsuki
Zenkutsu Dachi Gedan Uke, Gyaku Tsuki
Zenkutsu Dachi Mae Geri
   
Shiko Dachi Yonjugodo Gedan Uke, Chudan Tsuki

 

Kata

-Taikyoku Jodan

-Taikyoku Gedan

-Gekesai Dai Ichi

-Gekesai Dai Ni

-Sanchin

-Bunkai (the application of specific moves within a kata)

 

Sparring:   Free Sparring